Menu Close

Ljiljana Božić-Ostojić

 

Ljiljana Božić-Ostojić, dipl. ing. polj.

Viši predavač
KONTAKT
Telefon

+38535492631

E-mail adrese

ljbostojic@unisb.hr

 
VIDLJIVOST

Google Scholar

OBRAZOVANJE

2019. –

Poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti
Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

1988. – 2003.

Diplomirani inženjer poljoprivrede
Diplomski studij ratarskog smjera
Poljoprivredni fakultet u Osijeku

1984. – 1988.

Suradnik u INDOK djelatnosti
Srednje obrazovanje
CUO “Zlatko Šnajder”, Slavonski Brod

RADNO ISKUSTVO

2020. –  danas

Viši predavač, Sveučilište u Slavonskom Brodu 

2018. – 2020.

Viši predavač, Veleučilište u Slavonskom Brodu

2014. – 2018.

Predavač, Veleučilište u Slavonskom Brodu 

2010. – 2012.

Agronom – odgovorna osoba u poljoprivrednoj ljekarni 

2019.

Osnovna škola – učiteljica biologije i kemije 

2004. – 2007.

Agronom – odgovorna osoba u poljoprivrednoj ljekarni 

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Agroekonomika

Zaštita bilja I-praksa

Zaštita bilja II – praksa

Ekološko ratarstvo

Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova

Poduzetništvo u ekološkoj poljoprivredi

Osnove ratarstva

 Upravljanje troškovima u agrobiznisu

IZDAVAŠTVO

 

MENTORSTVO

Popis mentorstva na Završnim/Diplomskim radovima dostupan je na poveznici: https://zir.nsk.hr/islandora/search/ljiljana%20bo%C5%BEi%C4%87-ostoji%C4%87?type=dismax 

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

Popis svih znanstveno – istraživačkih radova dostupan je na poveznici: 
https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=XXZrCyoAAAAJ

PROJEKTI

Poljoprivredno-poduzetnički inkubator Brodski Stupnik

Zeleno povrće za Zeleni plan

Dobra klima za turizam – projekt u sklopu poziva “Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama” financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu.

Unaprjeđenje pokušališta u Slobodnici u edukativne i istraživačke svrhe – interni projekt Biotehničkog odjela Sveučilišta u Slavonskom Brodu

 

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

 

ČLANSTVA

International TEAM Society 

Društvo agronoma Slavonski Brod 

 

DODATNE INFORMACIJE


 

Skip to content