Menu Close

Pokušalište

Sveučilištu u Slavonskom Brodu dano je na korištenje poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske koje je prema podacima Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar Slavonski Brod, Odjel za katastra nektretnina Slavonski Brod označeno kao:

k.č. br. 3547/2 u k.o. Slobodnica, oranica Đelinke, površine 108604 m2 (10,8604 ha).

Spomenutom površinom koristi se Biotehnički odjel, a na postojećoj parceli u općini Sibinj, mjestu Slobodnica, razvija se pokušalište u svrhu prenošenja znanja studentima i daljnjeg razvoja poljoprivredne proizvodnje. Pokušalište će omogućiti studentima, učenicima, nastavnicima, poljoprivrednim proizvođačima i zainteresiranoj javnosti stjecanje praktičkih znanja i povećanje konkurentnosti na tržištu.

Osim pokušališta u Slobodnici, Sveučilište raspolaže i novim pokušalištem u Brodskom Varošu veličine 3000 m2.

Skip to content