Menu Close

Stručni diplomski studij EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Biotehnički odjel Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Vrsta studijskog programa: stručni diplomski studij

Područje i polje studija: biotehničke znanosti, polje poljoprivreda

Stručni naziv nakon završenog studija: magistar inženjer ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja (mag. ing. agr.)

Duljina trajanja programa: četiri semestra (2 godine)

Broj ECTS bodova: 120

Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: Razina 7

Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): stručni diplomski studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj može se studirati na redovitom ili izvanrednom studiju

Ishodi učenja

Uvjeti upisa

Na stručni diplomski studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj bez razlikovnih ispita mogu se upisati osobe sa završenim stručnim prijediplomskim ili sveučilišnim prijediplomskim studijem iz područja biotehničkih znanosti (stečenih 180 ECTS bodova) te su temeljem rang liste svrstane u upisnu kvotu. Kandidatima koji se upišu, a koji prethodno nisu završili neki prijediplomski studij iz područja biotehničkih znanosti mogu se odrediti najviše četiri ispita razlike iz stručnog prijediplomskog studija Bilinogojstvo Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji te ispite trebaju položiti do završetka diplomskog studija. Više o upisima.

Prijelaz s drugog visokog učilišta

Student koji želi prijeći s drugog visokog učilišta može podnijeti zamolbu za prijelaz na Sveučilište u Slavonskom Brodu. Uz pisanu zamolbu, student je dužan dostaviti sljedeće dokumente: presliku indeksa s drugom visokog učilišta (ako postoji), presliku studentske iskaznice, potvrdu o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima (izvornik), ovjereni nastavni program za položene i odslušane kolegije. Nepotpune zamolbe se ne razmatraju. Zamolbe se zaprimaju do 15.10. za priznavanje u tekućoj akademskoj godini. Ova pravila se ne odnose na studente koji su ECTS bodove i ocjene ostvarili putem Erasmus+ ili drugog programa mobilnosti kao ni na studente koji su zamolbu za priznavanjem ECTS bodova i ocjena podnijeli pri prijelazu s drugog visokog ili šta na Sveučilište u Slavonskom Brodu.

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja definirana su na razini Sveučilišta Pravilnikom o studiranju, a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Biotehničkog odjela i objašnjena studentima na prvom predavanju.

Omogućeni pristup daljnjem školovanju

Student koji je završio ovaj studij može nastaviti studij na poslijediplomskim studijima u RH i inozemstvu. Uvjete upisa na poslijediplomske studije određuje institucija koja provodi studije. 

Skip to content