Menu Close

Stručni prijediplomski studij BILINOGOJSTVO

Biotehnički odjel Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Vrsta studijskog programa: stručni prijediplomski studij

Područje i polje studija: biotehničke znanosti, polje poljoprivreda

Stručni naziv nakon završenog studija: prvostupnik/ca (bacalaureus/a) bilinogojstva (bacc. ing. agr.)

Duljina trajanja programa: šest semestara (3 godine)

Broj ECTS bodova: 180

Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: razina 6

Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): stručni prijediplomski studij Bilinogojstvo (smjerovi Hortikultura i Ratarstvo) može se studirati na redovitom ili izvanrednom studiju

Ishodi učenja – Hortikultura

Ishodi učenja – Ratarstvo

Uvjeti upisa

Na stručni prijediplomski studij Bilinogojstvo mogu se upisati sve osobe koje su završile najmanje četverogodišnju srednju školu i položile osnovnu razinu državne mature iz obaveznih predmeta te su temeljem rang liste svrstane u upisnu kvotu. Više o upisima.

Prijelaz s drugog visokog učilišta

Student koji želi prijeći s drugog visokog učilišta može podnijeti zamolbu za prijelaz na Sveučilište u Slavonskom Brodu. Uz pisanu zamolbu, student je dužan dostaviti sljedeće dokumente: presliku indeksa s drugom visokog učilišta (ako postoji), presliku studentske iskaznice, potvrdu o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima (izvornik), ovjereni nastavni program za položene i odslušane kolegije. Nepotpune zamolbe se ne razmatraju. Zamolbe se zaprimaju do 15.10. za priznavanje u tekućoj akademskoj godini. Ova pravila se ne odnose na studente koji su ECTS bodove i ocjene ostvarili putem Erasmus+ ili drugog programa mobilnosti kao ni na studente koji su zamolbu za priznavanjem ECTS bodova i ocjena podnijeli pri prijelazu s drugog visokog ili šta na Sveučilište u Slavonskom Brodu.

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja definirana su na razini Sveučilišta Pravilnikom o studiranju, a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Biotehničkog odjela i objašnjena studentima na prvom predavanju.

Omogućeni pristup daljnjem školovanju

Student koji je završio ovaj studij može nastaviti studij na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj na Sveučilištu u Slavonskom Brodu ili diplomskim studijima u RH i inozemstvu. Uvjete upisa na diplomske studije određuje institucija koja provodi studije.

Skip to content