Menu Close

Studentska praksa

Stručna praksa

Stručna praksa je obvezan i sastavni dio nastavnih procesa na pojedinim studijskim programima. Glavni ciljevi stručne prakse su: upotpuniti teorijska znanja studenata s praktičnim vještinama kako bi studenti stekli praktična iskustva u području svoga djelovanja koja su predviđena ishodima učenja, povezati studente s potencijalnim budućim poslodavcima, omogućiti proširivanje i primjenu stečenih znanja i vještina studenata i upoznavanje studenata s radim obvezama u smislu pripreme za tržište rada.

Stručne prakse omogućavaju studentima stjecanje novih vještina rješavanjem zadanih problema u radnom okruženju, prijenos stečenih specifičnih znanja na druge probleme. Odrađivanjem stručne prakse poboljšavaju se psihomotoričke  vještine primjenom različitih metoda rada određene struke, također  pogoduje i razvoju socijalnih vještina koja se ostvaruje interakcijom studenata s ostalim zaposlenicima, obrtnicima, gospodarstvenicima te  suradnjom i složenom komunikacijom u poslovnom okruženju.

Stručnom praksom student također stiče vještine upravljanja i planiranja određenih zadataka u zadanom  vremenu, vještine upravljanja informacijama, sposobnost prilagodbe novim situacijama u zadanom okruženju i stvaranju novih ideja koja često proizlazi iz timskom rada.

Imaju li tvrtka, obrt ili gospodarstvenik koristi od stručne prakse?

Studenti po prvi puta stupaju u kontakt s potencijalnim poslodavcima/gospodarstvenicima i upoznaju se s radom u struci. Gospodarstva/obrti/tvrtke primanjem studenata na praksu dobivaju mogućnosti upoznavanja budućih radnika i svojih potrebe za radnom snagom u provedbi djelatnosti čime se ostvaruje obostrana korist.

Uvjeti za pristupanje stručnoj praksi.

Studenti na stručnom diplomskom studiju Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj stručnu praksu obavljaju u  4. semestru u trajanju od 300 sati, od toga 150 sati stručne prakse odrađuje se na pokušalištu u sklopu Sveučilišta u Slavonskom Brodu, a preostalih 150 sati se odrađuje  na gospodarstvima ili obrtima i tvrtkama koje imaju poveznicu sa poljoprivrednom proizvodnjom.

HODOGRAM AKTIVNOSTI

POPIS SPORAZUMA O SURADNJI

Dokumenti vezani za stručnu praksu

Skip to content