Menu Close

Kategorija: ZEPzaZEP

Cilj projekta “Zeleno povrće za Zeleni plan” je nastaviti “zelena istraživanja” kako bi se utvrdio utjecaj plazmom aktivirane vode na morfološka, kvalitativna i kemijska svojstva te prinos poljoprivrednih povrtlarskih kultura (salate i špinata) i njen utjecaj na tlo kako bismo doprinijeli poticanju perspektivnih inovacijskih niskougljičnih rješenja za postizanje visokih prinosa uz smanjenje upotrebe dušičnih gnojiva i emisiju CO2 u čistom ekološkom načinu proizvodnje u Slavoniji – čime projekt direktno doprinosi borbi protiv klimatskih promjena, a u isto vrijeme poboljšava upravljanje prirodnim resursima uz očuvanje bioraznolikosti, što su glavni ciljevi europskog Zelenog plana.

Skip to content