Menu Close

Konferencije

  • Biotehnički odjel, kao dio Sveučilišta u Slavonskom Brodu, aktivno sudjeluje u različitim vidovima (su)organizacije mnogih znanstvenih i/ili stručnih konferencija, skupova, simpozija, radionica i dr. iz područja biotehničkih znanosti ili interdisciplinarnog karaktera. Svi ti događaji imaju važnu svrhu dijeljenja i prenošenja najnovijih znanstvenih i stručnih spoznaja na akademsku i istraživačku zajednicu, gospodarske subjekte te opću javnost (populaciju).
  • Do 2020. godine, kao dio Veleučilišta u Slavonskom Brodu:

TEAM
Agriculture in Nature and Environment Protection
Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo
Simpozij agronoma

  • 2020. godine:

Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo

  • 2021. godine:

Simpozij agronoma

Skip to content