Menu Close

Nataša Romanjek Fajdetić

 

doc. dr. sc. Nataša Romanjek Fajdetić

Docent
KONTAKT
Telefon

+38535492636

E-mail adrese

nrfajdetic@unisb.hr

 
VIDLJIVOST

Google Scholar | CROSBI | ORCID

OBRAZOVANJE

2009. – 2014..

Doktor tehničkih znanosti
Doktorski studij modula “Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo”
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

1983. – 1988.

Dipl.ing.agronomije
Diplomski studij agronomije
Agronomski fakultet u Zagrebu

1979. – 1983.

Srednje obrazovanje
Gimnazija Slavonski Brod

RADNO ISKUSTVO

2022. – danas

Docent, Sveučilište u Slavonskom Brodu

2019. –  2022.

Profesor visoke škole, Sveučilište u Slavonskom Brodu 

2015. – 2019.

Viši predavač, Veleučilište u Slavonskom Brodu

2011. – 2015.

Predavač, Veleučilište u Slavonskom Brodu 

2008. – 2011.

Asistent, Veleučilište u Slavonskom Brodu 

1990. – 2009.

“Romanjek doo” (rukovoditelj, tehnolog i manadžer proizvodnje gljiva) 

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Alternativne metode uzgoja biljaka

Regenerativna poljoprivreda

 

 

IZDAVAŠTVO

Predsjednica povjerenstva za izdavačku djelatnost Biotehničkog odjela

 

MENTORSTVO

Popis mentorstva na Završnim/Diplomskim radovima dostupan je na poveznici: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/30433 

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

Popis svih znanstveno – istraživačkih radova dostupan je na poveznici: 
https://dabar.srce.hr/islandora/search/%2A%3A%2A?f%5B0%5D=mods_Thesis_Advisor_ms%3A%22Romanjek%20Fajdeti%C4%87%2C%20Nata%C5%A1a%22 

PROJEKTI

2010. sudjelovala na izvođenju UNESCO-vog projekta „Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti zaštićenih prirodnih područja u Brodsko-posavskoj županiji“

2011. sudjelovala u edukaciji polaznika cjeloživotnog obrazovanja na programu osposobljavanja za poslove voditelja/voditeljice Agroturističkog gospodarstva u okviru projekta DELTA

Unapređenje pokušališta u edukativne i istraživačke svrhe (interinstitucionalni projekt)

Project AVACS Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji

Utjecaj organskih preparata na rast i razvoj lisnate zelene salate (Lactuca sativa longifolia L.)

Zeleno povrće za Zeleni plan

 

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

Develpoment of Efficient Life-long learning in Tourism and Agriculture (DELTA), IPA IV Razvoj ljudskih potencijala 

ČLANSTVA

Hrvatsko agronomsko društvo 

Društvo agronoma Slavonski Brod 

 

DODATNE INFORMACIJE


 

Skip to content