Menu Close

Robert Benković

 

dr. sc. Robert Benković, v. pred

Viši predavač
KONTAKT
Telefon

+38535492639

E-mail adrese

rbenkovic@unisb.hr

 
VIDLJIVOST

Google Scholar | CROSBI

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-6116-8470

OBRAZOVANJE

2011. – 2022.

Doktor biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda, grana bilinogojstvo
Poslijediplomski doktorski studij smjer: „Tehnički sustavi u poljoprivredi“
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1995. – 2002.

Magistar inženjer agronomije, smjer mehanizacija poljoprivrede
Diplomski studij agronomije
Agronomski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1989. – 1993.

Strojarski tehničar
Srednja tehnička škola u Slavonskom Brodu

RADNO ISKUSTVO

2022. – danas

dr. sc., viši predavač, Sveučilište u Slavonskom Brodu

2013. –  2022.

Viši predvač, Sveučilište u Slavonskom Brodu 

2012. – 2013.

Voditelj nabave i prodaje auto dijelova.
„Prpić commerce d.o.o., Slavonski Brod

2009. – 2011.

Predavač, Veleučilište u Slavonskom Brodu 

2002. – 2009.

Voditelj nabave i prodaje građevinske mehanizacije i dijelova
„Dar d.o.o.“, Slavonski Brod

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Melioracije u poljoprivredi

Održiva upotreba vode u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

Mehanizacija u hortikulturi – praksa

Mehanizacija u hortikulturi

Hidrogeologija i upravljanje vodenim resursima

Poljoprivredne melioracije – praksa

Mehanizacija u funkciji zaštite okoliša i prirode

Stručna praksa

 

 

IZDAVAŠTVO

 

MENTORSTVO

Popis mentorstva na Završnim/Diplomskim radovima dostupan je na poveznici:
https://zir.nsk.hr/islandora/search/Robert%20Benkovi%C4%87?type=dismax

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

Popis svih znanstveno – istraživačkih radova dostupan je na poveznici: 
https://www.bib.irb.hr/profile/38764 

PROJEKTI

Voditelj projekta za programe potpore poljoprivredi BPŽ – „Utjecaj različitih načina obrade tla i gnojidbe na prinos ratarske kulture“

Voditelj na stručnom projektu: ” Istraživanje utjecaja različitih sustava obrade na očuvanje vlažnosti aktivnog sloja tla u nestabilnim klimatskim uvjetima”

Sudjelovanje na EU projektu „STEM Eco&Energetics“

Sudjelovanje na EU projektu „AVACS Prilagodba povrtnih kultura novim agroekološkim uvjetima u Slavoniji“

Kovoditelje projekta „Izazovi poljoprivrednika BPŽ-e u Europskoj uniji“

 Kovoditelje projekta „Edukacija studenta o mogućnostima koje pruža EU“

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

Develpoment of Efficient Life-long learning in Tourism and Agriculture (DELTA), IPA IV Razvoj ljudskih potencijala 

ČLANSTVA

Član međunarodne organizacije za proučavanje obrade tla „ISTRO“ 

Predsjednik društva agronoma Slavonski Brod (2020.- 2024.) 

Član TEAM Society 

 

DODATNE INFORMACIJE


 

Skip to content