Menu Close

Slavica Antunović

 

doc. dr. sc. Slavica Antunović

Docent
KONTAKT
Telefon

+38535492808

E-mail adrese

santunovic@unisb.hr

 
VIDLJIVOST

Google Scholar | CROSBI | ORCID

OBRAZOVANJE

2007. – 2013..

Doktor biotehničkih znanosti
Doktorski studij smjer “Zaštita bilja”
Poljoprivredni fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku

1984. – 1992.

Diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo
Diplomski studij poljoprivrede, smjer Ratarstvo Program studija ratarskog profila za stjecanje visoke stručne spreme – VII/I stupnja
Poljoprivredni fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku

1980. – 1984.

Matematičar-informatičar
Srednje obrazovanje
CUO Zlatko Šnajder Slavonski Brod

RADNO ISKUSTVO

2020. –  danas

Docent, v. d. pročelnice, pročelnica Biotehničkog odjela, Sveučilište u Slavonskom Brodu 

2017. – 2020.

Profesor visoke škole, Veleučilište u Slavonskom Brodu

2013. – 2017.

Viši predavač, Veleučilište u Slavonskom Brodu 

2010. – 2013.

Predavač, Veleučilište u Slavonskom Brodu 

2007. – 2010.

Asistent, Veleučilište u Slavonskom Brodu  

2006. – 2007.

Samostalni referent nabave i prodaje u komercijalnom sektoru
Nabava i prodaja roba vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju
Agro-kon d.o.o., Moslavačka, Slavonski Brod

2002. – 2005.

Komercijalist
Nabava i prodaja sredstava za zaštitu bilja, sjemenske robe i mineralnih gnojiva,
odgovorna osoba za skladište sredstava za zaštitu bilja
Agromix d.o.o. export – import Slavonski Brod, Dr. M. Budaka 1, Slavonski Brod

1998. – 2000.

Nastavnik poljoprivrednih stručnih predmeta i praktične nastave
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, I. Cankara 76, Slavonski Brod

1993. – 1994.

Tehnolog poljoprivredne proizvodnje
Agrokombinat Jasinje, poduzeće u društvenom vlasništvu, Slavonski Brod

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Botanika

Primijenjena fitopatologija

 Ekološki prihvatljiva zaštita bilja

 

IZDAVAŠTVO

 

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

Popis svih znanstveno – istraživačkih radova dostupan je na poveznici: 
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/343646

PROJEKTI

„Vila Brlićevac – Tradicijski vrt kao temelj i odrednica prepoznatljivog krajobraza Brodskog Brda, Inventarizacija postojećeg stanja s pozicioniranjem biljnog materijala” (jedna od autora dokumentacije, 2009.)

„Floral future” IPA IV – Žene na tržištu rada (koordinatorica od strane Veleučilišta u Sla-vonskom Brodu, 2011.)

DELTA – IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala, Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova (suradnica, 2011.). Sudjelovala je u edukaciji polaznika cjeloživotnog obrazovanja na programu osposobljavanja za poslove voditelja/voditeljice Agroturističkog gospodarstva u okviru projekta DELTA

„Izazovi poljoprivrednika BPŽ-e u Europskoj uniji” (kovoditeljica, 2012.)

„Edukacija studenata o mogućnostima koje pruža EU“ (kovoditeljica, 2014.)

„STEM Eco&Energetics“ internacionalizacija visokog obrazovanja, financiran iz Europ-skog socijalnog fonda (asistentica voditelju, 2018.-2020.)

Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji (AVACS); financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (suradnik na projektu, 2020. – 2023.)

Zeleno povrće za Zeleni Plan (ZEP za ZEP); financiran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (suradnik na projektu, 2023. – 2025.)

 

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

Develpoment of Efficient Life-long learning in Tourism and Agriculture (DELTA), IPA IV Razvoj ljudskih potencijala 

ČLANSTVA

Hrvatsko društvo društvo biljne zaštite

Hrvatsko agronomsko društvo

Društvo agronoma Slavonski Brod 

 International TEAM Society

DODATNE INFORMACIJE


 

Skip to content