Menu Close

Teuta Benković-Lačić

 

doc. dr. sc. Teuta Benković-Lačić

Docent
KONTAKT
Telefon

+38535492808

E-mail adrese

tblacic@unisb.hr

 
VIDLJIVOST

Google Scholar | CROSBI

OBRAZOVANJE

2008. – 2012.

Doktor biotehničkih znanosti znanosti
Doktorski studij “Zaštita bilja”
Poljoprivredni fakultet u Osijeku

1996. – 2003.

Diplomirani inženjer agronomije
Diplomski studij agronomije
Agronomski fakulteta u Zagrebu

1992. – 1996.

Srednje obrazovanje
Gimnazija Slavonski Brod

RADNO ISKUSTVO

2021. –  danas

Docent, Sveučilište u Slavonskom Brodu 

2018. – 2020.

Prodekanica za nastavu, Veleučilište u Slavonskom Brodu

2017. – 2021.

Profesor visoke škole, Veleučilište u Slavonskom Brodu 

2013. – 2017.

Viši predavač, Veleučilište u Slavonskom Brodu 

2010. – 2013.

Predavač, Veleučilište u Slavonskom Brodu 

2008. – 2010.

Asistent, Veleučilište u Slavonskom Brodu 

2004. – 2008.

Voditelj prodaje i proizvodnje u voćarstvu
Marsa-voće d.o.o.

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Zoologija

Bioindikatori i biomonitoring

Entomologija

Održivost i raznolikost beskralježnjaka u ekosustavu

 

 

IZDAVAŠTVO

 

MENTORSTVO

Popis mentorstva na Završnim/Diplomskim radovima dostupan je na poveznici:
https://zir.nsk.hr/islandora/search/benkovi%C4%87-la%C4%8Di%C4%87?type=dismax

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

Popis svih znanstveno – istraživačkih radova dostupan je na poveznici: 
https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/31036 

PROJEKTI

Voditeljica projekta “Zeleno povrće za Zeleni plan” – financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (2023. – 2025.)

Suradnik na projektu „RURAL-ENO-GASTRO (REG): Stručno obrazovanje u funkciji održivog razvoja“ u okviru programa HR.3.1.15. Unaprjeđivanje kvalitete u visokomobrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. (2015.)

Suradnik na projektu IPA IV-„Razvoj ljudskih potencijala – DELTA“, (2011.)

Suradnika na projektu ”AVACS – Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji” iz Europskohg fonda za ruralni razvoj (u trajanju od 1.6.2020. do 1. 6.2022.)

Suradnica na projektu “STEM Eco&Energetics” – financiran iz Europskog socijalnog fonda (2018. – 2020.)

Voditeljica projekta: „Izazovi poljoprivrednika BPŽ-e u Europskoj uniji” (2012.)

Voditeljica projekta: „Edukacija studenata o mogućnostima koje pruža EU“ (2014.)

 

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

Develpoment of Efficient Life-long learning in Tourism and Agriculture (DELTA), IPA IV Razvoj ljudskih potencijala 

ČLANSTVA

Članica uredništva (uređivačkog odbora) Agronomskog glasnika, izdavača Hrvatskog agronomskog društva

Članica TEAM Society 

Članica Agronomskog društva Slavonski Brod 

 

DODATNE INFORMACIJE


 

Skip to content