Menu Close

Ishodi učenja – EPRR

Stručni specijalist/ica inženjer/ka ekološke poljoprivrede i ruralnog razvoja po završetku diplomskog stručnog studija Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj moći će:
• Objasniti značaj ekološke biljne proizvodnje i ruralnog razvoja,

• Objasniti specifičnosti ekološkog stočarstva i načine hranidbe životinja

• Primijeniti specifičnu agrotehniku u ekološkom uzgoju bilja,

• Isplanirati ekološku biljnu proizvodnju na određenoj površini,

• Opisati mjere zaštite bilja u ekološkoj proizvodnji,

• Razlikovati načine biološkog suzbijanja štetnih organizama,

• Izraditi vlastiti poslovni plan na poljoprivrednom gospodarstvu,

• Uzgojiti povrtne, ratarske i voćne kulture, te vinovu lozu po ekološkim principima,

• Izabrati najbolju biljnu vrstu za ekološki uzgoj u određenom ruralnom području.

Skip to content