Menu Close

Ishodi učenja – Hortikultura

Svladavanje nastavnih sadržaja osigurava polaznicima takvu razinu znanja da uspješno mogu rješavati poslove hortikulture u poljoprivredi na malim i velikim obiteljskim gospodarstvima.

Stručni prvostupnik/ca inženjer/ka bilinogojstva po završetku preddiplomskog stručnog studija Bilinogojstva, smjer Hortikultura, moći će:

• Razlikovati najvažnije karakteristike voćarskih, povrćarskih, cvjećarskih i vinogradarskih kultura te njihovih proizvoda

• Predložiti vizualna rješenja uređenja zelenih površina te objasniti primjenu agrotehnike u poljoprivrednoj proizvodnji

• Raspoznati glavne biološke, kemijske, pedološke, ekološke, meliorativne i tehnološke čimbenike uzgoja biljaka

• Predložiti primjerenu zaštitu određene biljne vrste

• Samostalno voditi manje zahtjevne tehnološke procese iz područja biljne proizvodnje i prerade (voćarstva, povrćarstva, cvjećarstva, vinogradarstva i uređenja krajobraza)

• Organizirati vođenje manjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva na kojima se uzgajaju poljoprivredne kulture

• Prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održao sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i metoda u proizvodnji bilja

Skip to content