Menu Close

Ishodi učenja – Ratarstvo

Stručni prvostupnik/ca inženjer/ka bilinogojstva po završetku preddiplomskog stručnog studija Bilinogojstva, smjer Ratarstvo, moći će:

• Razlikovati morfološke i fiziološke karakteristike ratarskih, industrijskih i ostalih biljnih i životinjskih vrsta

• Raspoznati glavne biološke, kemijske, pedološke, ekološke, meliorativne i tehnološke čimbenike uzgoja biljaka

• Objasniti agrotehničke zahvate u ratarskoj poljoprivrednoj proizvodnji

• Definirati mjere njege pojedinih ratarskih kultura

• Predložiti primjerenu zaštitu od štetočinja određene ratarske kulture

• Samostalno voditi manje zahtjevne tehnološke procese iz područja biljne  (ratarstva) i animalne proizvodnje

• Organizirati vođenje manjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva na kojima se uzgajaju poljoprivredne kulture i domaće životinje

• Prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održao sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i metoda kako u proizvodnji bilja tako i u animalnoj proizvodnji

Skip to content