Menu Close

Nastupno predavanje Darije Perković Bošnjak, mag. ing. prosp. arch.

Na temelju članka 2. stavka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članka 28. Privremenog Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja l na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Slavonskom Brodu, privremeni rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu objavljuje nastupno predavanje Darije Perković Bošnjak, mag. ing. prosp. arch., pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja Poljoprivreda, na Biotehničkom odjelu. Tema nastupnog predavanja je: ‘Osnove uređenje krajobraza u ekološkoj poljoprivredi i ruralnom razvoju’.
Nastupno predavanje održat će se u petak, 22. listopada 2021. u 10.00 sati u predavaonici Microsoft, u ulici Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod.
Skip to content