Menu Close

Erasmus+ mobility – doc. dr. sc. Slavica Antunović na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Doc. dr. sc. Slavica Antunović bila je na usavršavanju u okviru Erasmus+ KA 107 programa mobilnosti nastavnog osoblja u razdoblju od 09. do 13. svibnja 2022. godine na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Skip to content