Menu Close

ERASMUS+ PROGRAM – Ključna aktivnost 1, individualna mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, KA171 –University of Mauritius, Faculty of Agriculture, Mauritius, iskustva doc. dr. sc. Teuta Benković-Lačić, doc. dr. sc. Slavice Antunović i dr. sc. Robert Benković, v. pred.

Nastavnici Biotehničkog odjela, Sveučilišta u Slavonskom Brodu, doc. dr. sc. Teuta Benković-Lačić i doc. dr. sc. Slavice Antunović i dr. sc. Robert Benković, v. pred., bili su na usavršavanju u sklopu ERASMUS+ programa, ključna aktivnost 1- individualna mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u periodu od 20.02.2023. -24.02.2023. godine. Boravili su na University of Mauritius, Faculty of Agriculture, Mauritius, a svoja iskustva i dojmove će prenijeti nastavnicima i studentima Sveučilišta u Slavonskom Brodu putem predavanja i prezentacije koju će održati u petak, 10.3.2023. u 12:30 sati, u Ulici 108. brigade Hrvatske vojske, Cisco učionici (2 kat).

Skip to content