Menu Close

Predmeti

Detaljni opis predmeta (PDF)

Prva godina

 • Matematika
 • Opća kemija
 • Fizika
 • Botanika
 • Klimatologija i klimatske promjene
 • Uvod u ekoinženjerstvo
 • Kineziološka kultura I
 • Osnove strojarstva
 • Kemija okoliša
 • Ekologija
 • Geopedologija
 • Zaštita prirode i okoliša
 • Zoologija
 • Kineziološka kultura II

 

Druga godina

 • Hidrogeologija i upravljanje vodnim resursima
 • Mikrobiologija okoliša
 • Dendrologija i gospodarenje šumama
 • Tehnike mjerenja u zaštiti okoliša
 • Primijenjena fitopatologija
 • Održivost i raznolikost beskralježnjaka u ekosustavu
 • Mehanizacija u funkciji zaštite okoliša i prirode
 • Onečišćenje i zaštita zraka
 • Regenerativna poljoprivreda
 • Projektiranje i upravljanje biološkim resursima primjenom računalne tehnologije
 • Održivo gospodarenje otpadom i recikliranje
 • Bioindikatori i biomonitoring
 • Ekotoksikologija

 

Treća godina

 • Upravljanje i nadzor prirodnim resursima
 • Energija iz obnovljivih izvora
 • Genetički resursi u okolišu i prirodi
 • Bioekonomija
 • Inventarizacija okolišnih resursa
 • Invazivne vrste flore i faune (izborni kolegij)
 • Razvojni projekti i EU fondovi (izborni kolegij)
 • Zaštićene vrste i područja u RH (izborni kolegij)
 • Stručna praksa
 • Sustavi upravljanja i procjene rizika okoliša
 • Završni rad
 • Socijalni i pravni elementi zaštite okoliša (izborni kolegij)
 • Onečišćenje i zaštita voda (izborni kolegij)
 • Ekologija šuma (izborni kolegij)
 • Održivi ruralni razvoj i agroturizam (izbroni kolegij)
Skip to content